Home » Perpustakaan

Perpustakaan

Perpustakaan ini menyediakan buku-buku,majalah dan jurnal sebagai bahan rujukan untuk pelajar-pelajar.Selain daripada peruntukan dari pihak sekolah,buku-buku yang terdapat di perpustakaan ini ada diantaranya adalah dari sumbangan orang ramai.

Perpustakaan ini juga dijadikan sebagai tempat pembelajaran.

alt

alt

alt