Home » Visi & Misi

Visi & Misi

MISI AL AMIN
 
MENGAMBIL PENDEKATAN MEMPERKASAKAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK DAN PENGURUSAN PROFESIONAL DENGAN MENYEDIAKAN SUKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF, HARMONI DAN KOMPREHENSIF UNTUK MENJAMIN PERKEMBANGAN MURID KEARAH MEMBENTUK DIRI, MASYARAKAT DAN NEGARA YANG DIREDHAI ALLAH DI DUNIA DAN AKHIRAT

VISI AL AMIN

MEMPERKASAKAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DALAM ARUS PERDANA DEMI MENJANA GENERASI AL QURAN MELALUI KECEMERLANGAN SYAHSIAH, RUHIAH KURIKULUM BERTERASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA