Home » Visi & Misi

Visi & Misi

MISI AL AMIN
 
MEMPERKASA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK DAN PENGURUSAN PROFESIONAL DENGAN MELAKSANAKAN KONSEP PEMBELAJARAN ABAD 21

VISI AL AMIN
 
MENJADI SEKOLAH ISLAM TERUNGGUL DALAM MELAHIRKAN PELAJAR RABBANI