:
PENGANALAN


SEJARAH PENUBUHAN SRI AL-AMIN KEMAMAN

Sekolah Rendah / Menengah Islam Al-Amin Kemaman adalah merupakan sebuah sekolah agama swasta yang dibangunkan oleh ahli-ahli Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia ( JIM ) dengan mendapat kelulusan bertulis daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sri Al-Amin Kemaman telah beroperasi sejak bulan Disember 1994 dengan bilangan pelajar perintis seramai 22 orang serta 3 orang tenaga pengajar. Jumlah semakin meningkat dari tahun ke tahun hasil kesedaran masyarakat tentang perlunya sistem pendidikan yang bersepadu untuk anak-anak mereka.

SMI Al-Amin Kemaman pula telah mula beroperasi pada awal tahun 2001 sebagai kesinambungan terhadap pendidikan anak-anak di peringkat menengah, sebagai perancangan jangka masa panjang, SMI Al-Amin Kemaman turut menawarkan sistem Tahfiz Al-Quran kepada para pelajar yang berkelayakan.

SRISMI Al-Amin Kemaman telah mencatatkan prestasi yang memberansangkan samada dari segi kecemerlangan akademik serta sahsiah para pelajarnya. Pencapaian cemerlang di peringkat UPSR dan PMR telah berjaya menempatkan SRISMI Al-Amin Kemaman sebagai salah sebuah sekolah terbaik di negeri Terengganu Darul Iman khususnya dan Malaysia amnya.

Hala tuju dan operasi SRISMI Al-Amin Kemaman dipantau oleh Lembaga Pengelola SRIAAK yang terdiri daripada kalangan profesional yang berpengalaman didalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, pengurusan serta teknikal.

SRISMI Al-Amin Kemaman juga merupakan sebahagian dari rangkaian sekolah-sekolah rendah & menengah Islam seluruh Malaysia dibawah seliaan Pusat Pendidikan SRI / SMI Berhad ( MUSLEH ) serta Majlis Guru Besar SRI / SMI Semalaysia ( MGBSIM )